gallery/face1
gallery/twitte

Palvelumme:

 

Avoperhekuntoutus

 

Avoperhekuntoutus on perheelle suunnattua intensiivistä kuntoutusta kotona. Avoperhekuntoutuksella turvataan lapsen terveelliset kasvuolosuhteet, vahvistetaan vanhemmuutta ja vanhempien voimavaroja sekä tuetaan arkea. Tavoitteena voivat olla esim. arjessa selviytymisen saavuttaminen, vanhemmuuden vahvistaminen, vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen, lapsen turvallisen kasvuympäristön ja rakenteiden luominen. Perhetyön kuntoutuksen työntekijät ovat kokeneita lastensuojelun osaajia ja tiimiin kuuluu myös perheterapeutti, jolla on paljon kokemusta lapsiperheiden haasteista ja hoitamisesta.

 

Arvioiva perhekartoitus 

 

Palvelupaketti, jossa koko perheen tilanteeseen tutustutaan perusteellisesti ja arvioidaan perheen vahvuudet, kehittämistehtävät ja palvelujen tarve. Tapaamiset käsittävät koko perheen, vanhemmat, lapsen/ nuoren ja heidän verkostonsa. Tapaamisten sisällöistä tuotetaan tilaajalle ja perheelle kirjallinen arviointi.

 

Tehostettu perhetyö

 

Tehostettu perhetyö on tavoitteellista työskentelyä, jolla pyritään vastaamaan perheen tarpeisiin sosiaalitoimen palvelutarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman mukaisesti. Perhepalvelu Peili laatii perheelle palvelusuunnitelman, joka ohjaa työskentelyä. Perheissä voi olla esim. kasvatuksellisia haasteita, päihdeongelmia, haasteita perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa, arjessa jaksamisessa, vanhemmuudessa tai nuoren päivärytmin ja koulunkäynnin kanssa ja näihin haetaan muutosta.

 

Perhetyötä tehdään tutuissa arkiympäristöissä, kotona ja verkostoissa. Siitä tuotetaan joka kuukausi raportti tilaajalle ja tarvittaessa asiakkaaseen ja sosiaalityöntekijään ollaan yhteydessä puhelimitse silloin kun sille on tarve.

 

Ammatillinen tukihenkilötyö 

 

Perhepalvelu Peili tuottaa jälkihuollon palveluja ja vie ammatillista tukea itsenäistymisikäisten nuorten koteihin. Palvelulla tuetaan tarpeen mukaan myös jälkihuoltonuorta, lasta, vanhempaa tai sijaisvanhempaa. Työskentely on tarpeen mukaista keskustelua, toiminnallisia tapaamisia, asumisen ohjausta, ohjaamista viranomaisasioinnissa ja muissa palveluissa sekä luottamussuhteeseen perustuvaa psykososiaalista tukea.

 

Kriisiperhetyö

 

Kriisiperhetyön tavoitteena on auttaa perhettä selviytymään akuutista elämäntilanteesta kuten äkillinen vakava sairaus, perheväkivalta, kuolema tai uupumus. Kriisiperhetyö on lyhytkestoista ja sitä on mahdollista saada ympäri vuorokauden. OTA YHTEYTTÄ: 040 9527814

 

Eroperhetyö 

 

Eroperhetyö voi olla esim. lyhytaikaista (alle 3 kk) työskentelyä eroperheen vanhemmalle tai molemmille vanhemmille eron aikana tai sen jälkeen. Eroperhetyö voi sisältää myös lapsen tukemista toiminnallisesti ja keskustelulla. Keskeistä työskentelyssä on lapsen näkökulman esille tuominen.

 

Valvotut ja tuetut tapaamiset

 

Valvotussa tapaamisessa perhesosionomi on mukana lapsen ja vanhemman tapaamisessa lapselle tutussa ympäristössä. Valvoja on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan ja huolehtii siitä, että tapaaminen sujuu hyvin. Valvotun tapaamisen ensisijainen painoarvo on lapsen edussa ja turvallisuudessa.

 

Tuetussa tapaamisessa perhesosionomi on käytettävissä koko tapaamisen ajan ja pitää huolen tapaamisen alkamisesta ja päättymisestä sekä seuraa tilanteen etenemistä. Sekä valvotuissa että tuetuissa tapaamisissa on tavoitteena ylläpitää ja tukea lapsen ja vanhemman välistä ainutlaatuista suhdetta.

 

Tarjoamme tuettuja ja valvottuja tapaamisia Tapaamiskodissamme Tuusulassa ja tuotamme tapaamisista ja vaihdoista aina dokumentin tilaajalle.

 

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen arviointi 

 

Perhesosionomi tapaa vanhempia ja lasta, tekee kotikäynnin ja tuottaa arviointiin lapsen ja perheen näkemyksen sekä oman sosiaalialan ammatillisen näkemyksensä. Näiden tapaamisten tuottamien tietojen ja yhteisen tapaamisen perusteella kunnan oma sosiaalityöntekijä tekee päätöksen palvelusta tai lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta.

 

Työpari kunnan työntekijälle

 

Kauttamme on mahdollista saada kunnan työntekijälle

työpari lyhyellä varoitusajalla esim. akuutissa tilanteessa, tai kun kunta tarvitsee tapaamiseen mukaan ammatillista lastensuojelun, perhetyön, kasvatuksen ja sosiaalialan osaajaa.

 

gallery/padi
gallery/ppp_mv_logo