gallery/face1
gallery/twitte

Peilimme

 

Toinen ihminen on toiselle kuin peili, joka kuvastaa kuka ja millainen toinen on. Jos peili heijastaa kuvaa himmeästi tai väärin, ihminen ei saa kaikkia niitä vahvuuksia käyttöönsä, joita hänellä on. Perhepalvelu Peilin tavoite on kuvastaa asiakkaalle niitä vahvuuksia joita hänellä on- siitä alkaa muutos. 

 

Uskomme,että perheissä on muutosvoimaa, kunhan se saadaan käyttöön. Työskentelyn painopiste on lapsen edun esiin tuomisessa ja vanhemmuustyöskentelyssä. Työskentelyssä käytämme apuna erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja keskitymme perheiden voimavarojen vahvistamiseen ja perheen vahvuuksiin. Haemme yhdessä asiakasperheen ja sosiaalitoimen kanssa toimivia ratkaisuja perheen elämäntilanteeseen liittyviin vaikeuksiin.


 "Mitä ajattelet minusta, sitä luulet minusta. Sinä olet sellainen minulle miten minut näet.
 

Usko kuitenkin, että mitä teet minulle, miten kuuntelet minua, sellainen minusta tulee" (Palsio)

gallery/ppp_mv_logo